Jesteśmy otwarci!

Agata Romanowska (Deniziak)

Magister fizjoterapii, technik masażysta, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Posiada kompetencje w zakresie diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych.
Ukończyła szkolenia z Mechanicznego Diagnozowania i Terapii kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, oraz rehabilitacji funkcjonalnej stawu kolanowego i kończyny dolnej, kurs PNF, Kinesiology taping.

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr 20083

Kursy i szkolenia:

 • 2012 – uzyskanie tytułu licencjata fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2012 – uzyskanie tytułu technika masażysty, Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Białymstoku
 • 2014 – uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 2010 – kurs „Nowoczesna laseroterapia w praktyce”
 • 2012 – szkolenie „Ogólnopolski program protezowania”
 • XI-XII 2014 – kurs podstawowy koncepcji PNF „Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 & PNF 2 (M.Knott Concept)
 • IX 2013 – kurs „Mechaniczne diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” cz. A – odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • IX 2014 – kurs „Mechaniczne diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” cz. B – odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
 • III 2015 – kurs „Mechaniczne diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” cz. C – kręgosłup lędźwiowy oraz kończyna dolna (kurs zaawansowany)
 • IX 2015 – kurs „Mechaniczne diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” cz. D – kręgosłup szyjny i piersiowy oraz kończyna górna (kurs zaawansowany)
 • XII 2015 – szkolenie „Diagnostyka i terapia st. kolanowy, kończyna dolna”
 • V 2018 – kurs „Kinesiology taping”
 • I 2019 – kurs „Stawy skroniowo-żuchwowe. Diagnostyka i terapia.”

Certyfikaty:

 
X