Magdalena Połonowska

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr 1889

Kursy i szkolenia:

 • 2014 – Uzyskanie tytułu licencjata fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2016 – Uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2018 – Uzyskanie tytułu technika masażysty, EDUCENTRUM Policealna Szkoła Medyczna
  w Białymstoku
 • XI 2012 – kurs „Nowoczesna laseroterapia w praktyce”
 • V 2014 – szkolenie „Techniki asekuracji osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim w przestrzeni miejskiej”
 • VI 2015 – warsztaty „Wprowadzenie do metody Fascial Distortion Model”
 • VI 2015 – kurs „Dziecko ryzyka – diagnostyka i terapia niemowląt z grupy ryzyka”
 • I 2016 – kurs „Kinezjotaping”
 • VII 2016 – kurs „Funkcjonalna terapia manualna i wybrane techniki osteopatyczne”
 • VII 2016 – kurs „Kończyna dolna – kolano”
 • X-XII 2016 – kurs podstawowy „Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”
 • IV 2018 – kurs „Terapia czaszkowo-krzyżowa”
 • IX 2018 – kurs „Osteopatia w pediatrii i neonatologii”
 • VII 2018 – I 2019 – kurs podstawowy „Funkcjonalna Osteopatia i Integracja”
 • II 2019 – kurs „Terapia manualna tkanek miękkich”
 • III 2019 – szkolenie „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”
 • VI 2019 – warsztaty „Teoretyczne i praktyczne zastosowanie różnych metod fizjoterapeutycznych w odniesieniu do problemu głównego pacjenta”
 
X